• (0258) 211 11 21
  • info@c21loft.com
  • Türkçe

Ada, Pafta, Parsel Nedir

Ürün Kategorileri

Ada, Pafta, Parsel Nedir

Tapu ve kadastro işlemlerinde sıklıkla kullanılan bir terimdir. Adanın anlamı belirli yollarla çevrili olan ve imar planları içerisinde meydana gelen parsel üzerinde yer alan sokak, meydan, cadde, akarsu ya da demiryolu oluşumudur.