• (0258) 211 11 21
  • info@c21loft.com
  • Türkçe

Akit Nedir

Ürün Kategorileri

Akit Nedir

Tarafların karşılıklı ve birbirine uygun beyanlarıyla yükümlülükler üstlendikleri anlaşmaya Akit (sözleşme) denir. İki yada daha fazla kişi ile gerçekleştirilebilir.

Yapılan sözleşme ile taraflara bağlayıcı olarak haklar,sorumluluklar ve borçlar yüklenmiş olur.Akit çeşitleri nelerdir?

Hukuki alana ve şekline göre akitler çeşitlilik göstermektedir.

Hukuki alanlara göre 4 çeşit akit vardır:
   Borç akitleri
   Kira akitleri
   Alım-Satım akitleri
   Emanet akitleri

Şekline göre akit çeşitleri:
   Adi akitler
   Şekle bağlı akitler

Akit Sözleşmesi nedir?
Bir taşınmaz söz konusu olduğunda da akit sözleşmesi geçerlidir.Satış vaadi sözleşmesi,bir akit sözleşmesi örneğidir.
Akit sözleşmesinde,sözleşmeye imza atan tarafların karşılıklı beyanları resmi senet olara ifade edilir.


Akit Yükümlülükleri:
Akitten doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi şarttır.Çünkü yapılan sözleşmenin hukuki olarak tarafları kuvvetle bağlayıcı etkisi bulunmaktadır


Sözleşmede bulunan maddelerin yerine getirilmemesi halinde mağdur taraf, yükümlülüklerini yerine getirmeyen tarafa karşı hukuki mahkemelere başvurur ya da icra yoluna gidebilir.