• (0258) 211 11 21
  • info@c21loft.com
  • Türkçe

Yönetim Planı Nedir

Ürün Kategorileri

Yönetim Planı Nedir

Yönetim Planı, bütün kat maliklerini bağlayan bir sözleşme hükmündedir. Yönetim Planı'nın değiştirilmesi için bütün kat maliklerinin beşte dördünün oyu şarttır. Kat maliklerinin 33'üncü maddeye göre mahkemeye başvurma hakları saklıdır. Sözleşme hükmünde tapuda tescil edilmiş bir belgedir ve çok önemlidir.